Postoji rizik da COVID vrati unatrag čak više od šest godina ranijeg napretka

          Ovaj Izvještaj takođe prvi put daje „COVID-senzitivnu“ procjenu indeksa razvoja po mjeri čovjeka (HDI) na nacionalnom nivou – sažimajući uticaje pandemije na ekonomiju, zdravstvo i obrazovanje u jedan statistički podatak kojim se ocjenjuje blagostanje ljudi.

Preuzmi poglavlje︎︎︎

           Sa ciljem da se pruži uvid u to kako da se ocijene uticaji i odgovor politike na COVID-19, ovaj izvještaj predlaže inicijalno rekalibriranje HDI da bi obuhvatio uticaj pandemije što je moguće bliže „realnom vremenu“ na osnovu dostupnih statističkih podataka.


Na osnovu ekstenzivnih konsultacija i formiranja Statističkog panela, čiji sastav obuhvata stručnjake za podatke iz Crne Gore i inostranstva, rane procjene pokazuju da COVID-19 može izazvati ukupan pad u HDI za Crnu Goru koji se nije desio nikada od kada se počelo s računanjem HDI.Postoji rizik da COVID vrati unatrag čak više od šest godina ranijeg napretka

Na osnovu ovih proračuna, COVID-senzitivni HDI za Crnu Goru može se procijeniti na nivou od 0,812 za 2020. godinu. To predstavlja pad od 2,13% HDI vrijednosti od 0,829 iz 2019. godine. Postoji rizik da COVID obrne unatrag za najmanje šest godina napredak u oblasti razvoja po mjeri čovjeka u Crnoj Gori, na nivo koji nije viđen od 2014. godine.

Iako je preliminaran, ovaj dokument otvara nekoliko novih oblasti za istraživanje i kreiranje politike na osnovu dokaza da bi se obezbijedio utemeljeni odgovor na COVID-19 koji ne samo da vraća razvoj po mjeri čovjeka na pravi put, već dovodi do toga da svi osjete njegove benefite i da niko u Crnoj Gori ne bude izostavljen.

Grafikon 5 – Riziku je izloženo preko šest godina napretka u razvoju po mjeri čovjeka